BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI
 • Poster bildiri özetleri, sistemden bağımsız olarak e-posta yoluyla gönderilebilecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 21 Nisan 2017’dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır.
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
 1. Bildiriler 3500 karakter ile sınırlandırılmış olup, 3500 karakterden fazla olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Bildirinin Times New Roman formatında, 10 punto büyüklüğünde yazılması gerekmektedir.
 3. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 4. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimlerdeki standart kısaltmaların dışında, özel kısaltmaların ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 5. Bildiriler yazarların adı, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 6. Bildiride amaç, metod, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 7. İletişim için sorumlu yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum, adres, telefon ve e-posta bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
 8. Metnin içinde çalışmanın yapıldığı üniversitenin/eğitim hastanesinin/hastanenin adı yer almamalıdır.
 9. Bildiri özetlerinde tablo, şekil ve resme yer verilmemelidir. Arzu edenler poster sunumlarında yer verebilirler.
 10. Posterler, 70 cm eninde 90 cm boyunda olmalı ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.
Bildiri Gönderimi İçin: taylan.barisik@dmrturizm.com.tr
Bildiri Gönderim Tarihi: 21 Nisan 2017