KURULLAR

Düzenleme Kurulu Başkanı

Dr. Neslişah Rakıcıoğlu

Düzenleme Kurulu*

Dr. Aylin Açıkgöz
Dr. Aylin Ayaz
Dr. Pelin Bilgiç
Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
Dr. Derya Dikmen
Dr. Mehmet Fisunoğlu
Dr. Zeynep Göktaş
Dr. Atilla Güleç
Dr. Mevlüde Kızıl
Dr. Aslı Akyol Mutlu
Dr. Hülya Gökmen Özel
Dr. Gülhan Samur
Dr. İnci Türkoğlu
Dr. Reyhan Nergiz Ünal

Bilimsel Komite*

Dr. Aylin Açıkgöz
Dr. Meral Aksoy
Dr. Perihan Arslan
Uzm. Dyt. Ebru Arslanoğlu
Dr. Aylin Ayaz
Dr. Sevil Başoğlu
Dr. H. Tanju Besler
Dr. Yasemin Beyhan
Dr. Pelin Bilgiç
Dr. Rüksan Çehreli
Uzm. Dyt. Damla Dedebayraktar
Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
Uzm. Dyt. Aslı Devrim
Dr. Derya Dikmen
Dr. Funda Elmacıoğlu
Dr. Gülgün Ersoy
Dr. Mehmet Fisunoğlu
Dr. Zeynep Göktaş
Dr. Atilla Güleç
Dr. Alper Gürlek
Dr. Nilgün Karaağaoğlu
Dr. Efsun Karabudak
Dr. Alev Keser
Dr. Mevlüde Kızıl
Dr. Gül Kızıltan
Dr. Gülden Köksal
Dr. Seyit Mercanlıgil
Dr. Türkan Kutluay Merdol
Dr. Aslı Akyol Mutlu
Dr. Erdem İlker Mutlu
Dr. Ayşe Özfer Özçelik
Dr. Hülya Gökmen Özel
Dr. Emel Özer
Dr. Gülden Pekcan
Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
Dr. Gülhan Samur
Dr. Deniz Sezgin
Dr. Habibe Şahin
Uzm. Dyt. Mehmet Akif Şahin
Dr. Nevin Şanlıer
Dr. Muhittin Tayfur
Dr. İnci Nur Saltık Temizel
Dr. Hüsrev Turnagöl
Dr. İnci Türkoğlu
Dr. Reyhan Nergiz Ünal
Dr. Hilal Yıldıran
Dr. Emine Akal Yıldız
Dr. Olcay Yılmaz
Dr. Sevinç Yücecan


*Komiteler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.